Faaliyetlerimiz

  • Siirt Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları kaynakların ve iş birliği imkânlarının tanıtılması,
  • Yeni teknolojiler, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, Ar-Ge sistematiği vb. konularda sanayiye yönelik bilgilendirme yapmak,
  • Siirt Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrencilerini TTO konusunda bilgilendirmesini sağlamak,
  • Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
  • Üniversite – Sanayi iş birliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,
  • Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlarını sağlamaktadır.
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 17.03.2021 01:01:28