İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4402
Kurumsal E-Posta mustafacelik  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:06:28

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa ÇELİK

2. Doğum Tarihi          : 1966

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Dokuz Eylül

1988

Y. Lisans

İşletme

Dokuz Eylül

1991

Doktora

Ekonometri

Dokuz Eylül

2000

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2006

Doçentlik Tarihi                        :---

Profesörlük Tarihi                    :---

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. “Geleneksel Türk El Sanatlarından Halı-Kilim İşletmelerinin Üretim- Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri” Kürşad Seçkin KARAHAN; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı, Van, 2006

            2.   “Otel İşletmelerinde İnternet Reklamlarının Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi” İbrahim AYDIN; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Van, 2012.

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. S. YÜKÇÜ, M ÇELİK, Ş.ATAK “The Expectations of Turkish Newspaper Reader”, Düşünceler, Ege Ün. İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl; 11, Sayı; 10, İzmir, 1997.

            2.   A.Kiracı, M.Çelik, Y.Birinci, S.S.Aktuğ; “Siirt ilinin Sosyo Ekonomik Yapısı” Siirt Üniversitesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt 2; Sayı 2; s 17-55; Ocak 2105.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   D.S.Deder, M.Mete, M.Çelik, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, “UIK Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, www.13.uik.org , ” İşletmelerin Vicdani Gereği Sosyal Sorumluluk ve Etik: Sabancı Örneği”, s:293-299, Mayıs 2014, Kemer/Antalya.

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1. Program Koordinatörü; YYÜ Van Meslek Yüksekokulu, 1994 - 2000

            2. Bölüm Başkanlığı; YYÜ Van Meslek Yüksekokulu, 2000 – 2013

            3. Van İŞGEM Danışma Kurulu Üyeliği-Üniversite Temsilcisi-, 2004 - 2005

            4. İl Eğitim ve İstihdam Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı, 2009 - 2012

            5. Kültür ve Turizm İl Koordinasyon Kurulu Daimi Üyeliği -Üniversite Temsilcisi-, 2009 - 2012

            6. MEB Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 - 2012

            7. Çalışma Bakanlığı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) Koordinatör Yardımcısı 2010 - 2012

            8. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 - 2012

            9. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 – 2012

            10. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 2013-2015

            11. Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2013-2015

            12. Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkez Müdürlüğü 2013-2015

            10. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 2016- …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

11.Ödüller

   1.   “İkinci Yüzyılda Egeli Yeni Asır’dan Neler Bekliyor ?” Yeni Asır Gazetesi Şevket BİLGİN Yarışması İkincilik Ödülü, Bağlan ALTINTUĞ Şermin ATAK, Serdar AYAN, Mustafa ÇELİK, v.d., Editör; Doç.Dr.Süleyman YÜKÇÜ, İzmir, 1994.

           

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İstatistik – I

Ekonometri – I

Üretim Yönetimi

Sayısal Karar Verme Teknikleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Lisansüstü)

9

3

3

3

 

3

0

0

0

0

 

0

240

65

95

35

 

5

İlkbahar

İstatistik – II

Ekonometri – II

Stratejik Yönetim

Girişimcilik

9

3

3

3

0

0

0

0

240

65

55

35

 

2017-2018

Güz

İstatistik – I

Ekonometri – I

Üretim Yönetimi

Sayısal Karar Verme Teknikleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Lisansüstü)

12

3

3

3

 

3

0

0

0

0

 

0

220

60

95

35

 

8

İlkbahar

İstatistik – II

Ekonometri – II

Stratejik Yönetim

Girişimcilik

12

3

3

3

0

0

0

0

220

60

55

35

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45