Amaç

Bu modül, Siirt Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm işletmelere ve buluşçulara;

                FSMH konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak,

                Fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer almak,

                FSMH konusunda yenilikçi ekosistem oluşturmak,

                Araştırmacıların daha fazla buluş ve patentlenebilir çalışmaların ortaya çıkarma,

                Patentlerin, Lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmak amacındadır.

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 19.05.2022 16:51:02