Misyon Ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Siirt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SİÜ-TTO), üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamayı, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi,  gelecek dönemlerde ise patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.

 

VİZYONUMUZ

Siirt  Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SİÜ-TTO), üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesini sağlamayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde akademik girişimi özendirmeyi ve ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın önde gelen organizasyonlardan birisi olmayı vizyon edinmiştir.

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 19.05.2022 18:31:22