Faaliyet Alanı

Şirketleşme ve girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak

 •  Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması

 •  Start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek

 •  Üniversite çıkışlı firma (spin-off)’ların kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek

 •  İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri idari, mali ve teknik açıdan desteklemek

 •  Kuluçkaya kabul edilen girişimcilere ofis, ofis araçları, teknik altyapı vb. imkânlar sağlamak

 •  Ar-Ge desteklerine erişimde danışmanlık hizmeti sunmak

 • Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 29.05.2022 11:09:31