Faaliyet Alanı

Siirt Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları kaynakların ve iş birliği imkânlarının tanıtılması,

Yeni teknolojiler, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, Ar-Ge sistematiği vb. konularda sanayiye yönelik bilgilendirme yapmak,

Siirt Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrencilerini TTO konusunda bilgilendirmesini sağlamak,

Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,

Üniversite – Sanayi iş birliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,

Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlarını sağlamaktadır.

Bu faaliyetler;

İnternet sayfası, katalog, broşür, sosyal ve yazılı medya gibi tanıtım materyalleri kullanılarak TTO tanıtımları yapmak,

Firma ziyaretleri gerçekleştirmek,

Farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde katılım sağlayarak stant ve tanıtım masaları açmak,

Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında sanayici ve akademisyenleri farklı platformlarda bir araya getirmek,

Sanayici, akademisyen ve öğrenciler için hibe ve destek programları, proje oluşturma, yazma, yürütme, patentleme, şirket kurma konularında eğitim ve seminerler düzenleme şeklinde uygulanmaktadır.

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 29.05.2022 11:08:17