Hedef Kitle

SİÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencileri,

Siirt ilinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler,

Buluş, inovasyon ve/veya yüksek teknoloji tabanlı şirketler,

Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler, girişimciler,

Kuluçka firmaları,

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları,

Yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurumları,

TTO personeli.

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 19.05.2022 17:05:44