Faaliyet Alanı

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Modülünün faaliyetleri;

 * Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

 * Ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,

 * Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilerek araştırma ve geliştirmeye yönelik proje sayısının arttırılması,

 * Proje önerisi ön değerlendirme ve red almış projelerin revize edilmesi süreçlerinde destek verilmesi,

 * Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesinin teşvik edilmesi ve ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür işbirliklerine öncülük edilmesi,

 * Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

 * Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,

 * Siirt Ticaret ve Sanayi Odası,  KOSGEB, Sanayi Kuruluşları, STK’lar ile işbirliklerinin oluşturulması,

 * Proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmalarının yapılması,

 şeklindedir.

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU
Güncelleme : 29.05.2022 11:08:31