Amaç

  • TTO’nun, kuruluş amacının ve faaliyetlerinin üniversite ve iş dünyası başta olmak üzere tüm diğer paydaşların da beklentilerini karşılayacak şekilde tanıtılması, TTO’nun bilinirliğinin sağlanması ve hedef kitle tarafından kolay ve hızlı erişilebilmesi,
  • TTO’nun kuruluş amaçları çerçevesinde sürdürülebilirliğini ve hedef kitlenin gereksinimlerini en doğru şekilde ve süratle karşılayacak nitelikteki çalışanların yetiştirilmesi amaçlı eğitimler düzenlenmesidir.
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 17.03.2021 00:56:47