Amaçlar


Bu modül, Siirt Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm işletmelere ve buluşçulara;

FSMH konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak,

Fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer almak,

FSMH konusunda yenilikçi ekosistem oluşturmak,

Araştırmacıların daha fazla buluş ve patentlenebilir çalışmaların ortaya çıkarma,

Patentlerin, Lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmak, 

amacı taşımaktadır.


Bu amaçlara bağlı olarak;


FSMH konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma, eğitim verme, seminer düzenleme,

Araştırmacılara;

Patent alabilecek ya da buluş değeri taşıyan fikirlerin tanıtım faaliyetlerini yapmak,

Buluş bildirimlerinde yardımcı olma,

Buluşun tescil edilebilirliği konusunda yardımcı olma,

Patent ön araştırmasını yapma,

Patentin ticarileşebilmesi konusunda destek olma,

FSMH teknik ve mali süreçler konusunda yardımcı olma,

faaliyetlerini yürütmektedir.


Buluş formu için tıklayınız. (Hazırlık aşamasında)

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 22.03.2021 17:10:10