Faaliyet Yöntemlerimiz

  • İnternet sayfası, katalog, broşür, sosyal ve yazılı medya gibi tanıtım materyalleri kullanılarak TTO tanıtımları yapmak,
  • Firma ziyaretleri gerçekleştirmek,
  • Farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde katılım sağlayarak stant ve tanıtım masaları açmak,
  • Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında sanayici ve akademisyenleri farklı platformlarda bir araya getirmek,
  • Sanayici, akademisyen ve öğrenciler için hibe ve destek programları, proje oluşturma, yazma, yürütme, patentleme, şirket kurma konularında eğitim ve seminerler düzenleme.
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 17.03.2021 01:03:56