Faaliyetler


•  Şirketleşme ve girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak

•  Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması

•  Start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek

•  Üniversite çıkışlı firma (spin-off)’ların kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek

•  İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri idari, mali ve teknik açıdan desteklemek

•  Kuluçkaya kabul edilen girişimcilere ofis, ofis araçları, teknik altyapı vb. imkânlar sağlamak

•  Ar-Ge desteklerine erişimde danışmanlık hizmeti sunmak

• Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 16.03.2021 12:21:39