Faaliyetler

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Modülünün faaliyetleri;

* Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

* Ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,

* Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilerek araştırma ve geliştirmeye yönelik proje sayısının arttırılması,

* Proje önerisi ön değerlendirme ve red almış projelerin revize edilmesi süreçlerinde destek verilmesi,

* Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesinin teşvik edilmesi ve ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür işbirliklerine öncülük edilmesi,

* Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

* Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,

* Siirt Ticaret ve Sanayi Odası,  KOSGEB, Sanayi Kuruluşları, STK’lar ile işbirliklerinin oluşturulması,
* Proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmalarının yapılması,

şeklindedir.


Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 16.03.2021 12:18:23