Hedef Kitlemiz

  • SİÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencileri,
  • Siirt ilinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler,
  • Buluş, inovasyon ve/veya yüksek teknoloji tabanlı şirketler,
  • Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler, girişimciler,
  • Kuluçka firmaları,
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları,
  • Yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurumları,
  • TTO personeli.
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 17.03.2021 01:01:32