Kurumsal Yapı
 -Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Modülü Sorumlusu. 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

-Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Modülü Sorumlusu. 
Mühendislik Fak. Makine Müh. Böl.  

- Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri) Modülü Sorumlusu.
Mühendislk. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. 

- Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Modülü Sorumlusu.
İİBF İşletme Bölümü  

- Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Modülü Sorumlusu,
İİBF İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı

Siirt TSO Bşk. V. 

Siirt TSO Genel Sekreteri. 
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 19.03.2021 21:36:23